رندر گیری حرفه ای

خدمات صفحه اصلی

در اکثر پروژه ها دارا بودن یک رندر قوی که حسی نزدیک به واقعی بودن را به مشتریان و کارفرمایان القا نماید نقش بسیار ضروری را در مراحل انجام پروژه ایفا می نماید. داشتن یک رندر قوی نشان دهنده سطح یک پروژه قوی می باشد.

عواملی که تفاوت را در کیفیت کار ما ایجاد می کند، استفاده از بهترین و موثر ترین تکنیک های تنظیم زوایا و میزان نور محیط و اشیاء ، استفاده از متریال های بسیار طبیعی و نزدیک به پیاده سازی واقعی، ساخت فضای اطراف با المان های موجود در سایت واقعی و همچنین انتخاب زوایای دید مناسب جهت رندرگیری و ارائه یک پیشنمایش زیبا و دلنواز از پروژه است.